سیتا360
9,800,000 تومان
شماره آگهی: 1404
سیتا360

توضیحات آگهی

مدیر مالی

مسلط به امور آژانس
مالیاتی و امور قراردادها
تامین اجتماعی