سیتا360
205,000,000 تومان
شماره آگهی: 1465
سیتا360

توضیحات آگهی

بلیط سه بازی ایران کتگوری ۳
ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر به استادیوم بازی های ایران
پرواز قطری تهران دوحه
۱۰ شب اقامت از ۲۰ تا ۳۰ نوامبر (از ۲۹ آبان تا ۹ آذر)
در آپارتمان مبله با تخت دابل و خدمات روم سرویس (بدون صبحانه)
ثبت نام کارت هایا
بیمه
قیمت 7190$
بلیط سه بازی ایران کتگوری ۲
ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر به استادیوم بازی های ایران
پرواز قطری تهران دوحه
۱۰ شب اقامت از ۲۰ تا ۳۰ نوامبر (از ۲۹ آبان تا ۹ آذر)
در آپارتمان مبله با تخت دابل و خدمات روم سرویس (بدون صبحانه)
ثبت نام کارت هایا
بیمه
قیمت 6890$

بلیط سه بازی ایران کتگوری ۱
ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر به استادیوم بازی های ایران
پرواز قطری تهران دوحه
۱۰ شب اقامت از ۲۰ تا ۳۰ نوامبر (از ۲۹ آبان تا ۹ آذر)
در آپارتمان مبله با تخت دابل و خدمات روم سرویس (بدون صبحانه)
ثبت نام کارت هایا
بیمه
قیمت 6390$